LaTeX-dokumentasjon

Originaltekst finnes her

TeX er et typesetting-program av Donald Knuth, brukt mye i matematikk, informatikk, fysikk, økonomi og andre felt. For en historie om utviklingen av TeX, se Just What is TeX. Kontakt nettstedet for TeX Users Group for ytterligere informasjon.

For å bruke TeXShop, må du lære TeX eller LaTeX. Følgende bøker anbefales. Den første, av forfatteren av LaTeX, er kort, og de tre andre er detaljerte og omfattende.

  • LaTeX, A Document Preparation System (Second Edition) av Leslie Lamport, Addison-Wesley
  • More Math Into LaTeX (Fourth Edition) av George Gratzer, Springer
  • Guide to LaTeX, Tools and Techniques for Computer Typesetting (Fourth Edition) av Helmut Kopka og Patrick W Daly, Addison-Wesley
  • The LaTeX Companion (Second Edition) av Michel Goossens, Frank Mittelbach, Johannes Braams, David Carlisle, og Chris Rowley, Addison-Wesley

En rekke gratis guider til LaTeX er tilgjengelig. To av de mest nyttige er

Will Robertson skrev følgende korte LaTeX-filer som viser hvordan man utfører vanlige oppgaver. Disse eksemplene kan være tilstrekkelig for mange TeX-nybegynnere.

Leave a Reply

Your email address will not be published.